2 maggio 2016

Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2016 nella chiesa “S. Stefano il Grande”, la comunità romena di Pinerolo ha celebrato la Pasqua ortodossa. La solenne liturgia, preceduta da un periodo di digiuno di sette settimane, è caratterizzata dalla luce. Il pope Ciprian Ghizila, dopo aver acceso un cero, simbolo della Resurrezione e della vittoria della vita sulla morte, della luce di Cristo sulle tenebre del peccato, ha dsitribuito la luce a tutti i fedeli. Dopo la messa ogni credente torna a casa con la candela ancora accesa. Una volta entrati in casa, sulla soglia della porta, viene fatto il segno della croce.

Molti conservano la candela per accenderla durante l’anno, soprattutto quando si verifica qualche problema in famiglia.

Gabriela Taraboi

1 MAI ZI DE MARE SĂRBĂTOARE LA CREŞTINII ORTODOCŞI

ÎN NOAPTEA DINSPRE 30 APRILIE ŞI 1 MAI 2016 ROMÂNII AU MERS LA BISERICA “Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Pinerolo pentru a lua lumină.

A fost precededată de o perioadă de post de şapte săptămâni, fiind considerata ca cel mai lung şi cel mai aspru post rânduit de biserica română.

Etimologia cuvântului “PAŞTE” îşi are rădăcinile în limba ebraică, Pasah („a trecut”).La  evrei este sărbătoarea libertăţii care aminteşte eliberarea lor din robia  Egiptului (Ieșirea XII, 27).

LUMINA ÎNVIERII

Este cea care în noaptea Învierii fiecare credincios o poartă în mâna şi pe care o va aprinde din lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Aceasta lumânare este simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului.

După Înviere, fiecare se întoarce cu lumina aceasta, numită în cele mai multe părţi lumina Învierii, aprinsă acasă.

După ce păşesc peste prag, se închină, iar apoi sting lumânarea în grindă, afumând-o pe aceasta în semnul crucii. După numărul acestor cruci se socoteşte numărul anilor de când e casa sau câti ani s-a trait în ea.

Mulţi păstrează restul de lumânare rămasă nearsă după slujbă şi o aprind în cursul anului în cazul în care au un mare necaz în casă.